Reklamationer

Kontakt din forhandler

Har du en reklamation på et Weber-produkt, skal du – så snart du opdager fejlen – tage produktet samt kvitteringen med til det sted, hvor du har købt dit produkt. Drejer reklamationen sig om en grill, skal du oplyse grillens serienummer. Det finder du på en label bagpå grillen eller under sidebordene (afhængig af modellen). Forhandleren vil så vurdere, om der er tale om en produktfejl – og i så fald tage kontakt til os. Fejl og skader som følge af brug af produktet udbedres ikke. Ved produktfejl er du naturligvis omfattet af vores garantiprogram, og fejlen vil blive udbedret. Du skal altså ikke selv kontakte os, men altid lade din forhandler overtage reklamationen.