Privatlivspolitik

Weber-Stephen Nordic sætter stor pris på sine kunder og respekterer deres privatliv. De oplysninger, vi indhenter om vores kunder, har til formål at give dig den bedst mulige indkøbsoplevelse og informere om vores produkter, tjenester, konkurrencer og reklamekampagner. Weber-Stephen Nordic er meget bevidst om, at disse kundeoplysninger skal opbevares og anvendes på ansvarlig vis. De oplysninger, du som kunde overdrager til os, vil hverken blive solgt eller udlejet til nogen tredjepart. Oplysningerne vil kun blive anvendt i tilfælde af, at vi har brug for at kontakte dig, samt til markedsundersøgelser.

Denne privatlivspolitik beskriver de personlige oplysninger, vi indhenter fra dig, hvorfor vi indhenter dem og hvordan vi anvender dem. Den oplyser desuden, hvilke muligheder du har i denne forbindelse. Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, kan du klikke her for at kontakte vores kundeservice via e-mail på info@weberstephen.dk eller ringe til os på +45 99 36 30 10.

Hvis vores politik om kundeoplysninger ændres i fremtiden, vil vi offentliggøre disse ændringer på vores hjemmeside. Vi vil selvfølgelig give dig besked om eventuelle ændringer, før vi anvender dine oplysninger på en måde, som ikke tidligere har været beskrevet i vores privatlivspolitik. I sådanne tilfælde vil du have mulighed for at fravælge denne nye anvendelse af dine oplysninger.

Juridisk meddelelse

Weber-Stephen Nordic (Weber) har skabt og vedligeholder denne hjemmeside ("hjemmesiden") for at give dig adgang til personlig underholdning, information, undervisning og kommunikation. Gå bare på opdagelse! Du er velkommen til at downloade materiale fra hjemmesiden til ikke-erhvervsmæssigt, personligt brug, forudsat at du også bevarer de oplysninger om ophavsret og andre ejendomsrettigheder, der er indeholdt i materialerne. Du må dog ikke uden Webers skriftlige tilladelse distribuere, modificere, overføre, genbruge, rapportere eller bruge hjemmesidens indhold, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller erhvervsmæssige formål.

Din brug af hjemmesiden er også underlagt nedenstående vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") samt gældende lovgivning. Ved at gå ind på hjemmesiden og bevæge dig rundt på den accepterer du uden begrænsninger eller forbehold nedenstående vilkår og betingelser, og desuden accepterer du, at alle andre aftaler mellem dig og Weber erstattes og mister deres betydning eller virkning. Du kan få adgang til denne juridiske side ved at klikke på ophavsretslinjen hvor som helst på hjemmesiden.

Vilkår og betingelser

  1. Medmindre andet er angivet, bør du antage, at alt, hvad du ser eller læser på hjemmesiden, er ophavsretligt beskyttet og ikke uden skriftlig tilladelse fra Weber må bruges på andre måder end de, der er angivet i disse vilkår og betingelser eller i teksten på hjemmesiden. Weber hverken garanterer eller tilkendegiver, at din brug af materialer på hjemmesiden ikke krænker rettigheder tilhørende tredjeparter, der ikke er ejet af eller tilknyttet Weber.
  2. Selvom Weber er omhyggelig med, at oplysningerne på hjemmesiden skal være korrekte og ajourførte, hverken garanterer eller tilkendegiver Weber, at oplysningerne er korrekte. Weber påtager sig ingen erstatningspligt og intet ansvar for fejl eller mangler i hjemmesidens indhold. Weber kan til enhver tid ændre disse sider, og ændringerne inkorporeres uden varsel.
  3. Du bruger og bevæger dig rundt på hjemmesiden på eget ansvar. Hverken Weber eller nogen anden part, der er involveret i at designe, fremstille eller levere hjemmesiden, påtager sig ansvar for direkte skadeserstatning, hændelig skadeserstatning, følgeskadeserstatning, indirekte skadeserstatning eller pønalt begrundet skadeserstatning, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Uden begrænsning af ovenstående stilles alt på hjemmesiden til rådighed ”SOM DET ER” UDEN NOGEN FORM FOR UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Bemærk, at lovgivningen i nogle lande ikke tillader udelukkelse af stiltiende garantier, hvorfor nogle af disse udelukkelser muligvis ikke gælder for dig. Undersøg lokal lovgivning vedrørende eventuelle begrænsninger i muligheden for at udelukke stiltiende garantier. Weber hæfter ikke for skader eller virus på din computer, det tilknyttede udstyr eller andre ejendele, som skyldes din brug af denne hjemmeside eller din downloading af materiale, data, tekst, billeder, video eller audio fra hjemmesiden.
  4. Enhver form for kommunikation eller materiale, som du overfører til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Alt, hvad du overfører eller tilføjer, kan bruges af Weber eller tilknyttede selskaber til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse og fremsendelse med post, uden du modtager nogen form for godtgørelse for det. Desuden kan Weber, uden du modtager nogen form for godtgørelse, frit bruge ideer, koncepter, knowhow og teknikker indeholdt i den kommunikation, du sender til hjemmesiden, til et hvilket som helst formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, produktion og markedsføring af produkter.
  5. Billeder af personer og steder på hjemmesiden enten tilhører eller bruges med tilladelse fra Weber. Du må ikke bruge eller tillade andre at bruge disse billeder, medmindre det specifikt tillades i nærværende vilkår og betingelser, eller du har fået særlig tilladelse hertil et andet sted på hjemmesiden. Enhver uautoriseret brug af billederne kan være i strid med ophavsretten, varemærkeretten, databeskyttelsesloven samt forskellige kommunikationsbestemmelser og -forskrifter.
  6. Weber har ikke gennemgået alle de hjemmesider, der er linket til fra hjemmesiden, og påtager sig intet ansvar for indholdet af sider uden for hjemmesiden eller andre hjemmesider, som der linkes til fra hjemmesiden. Hvis du linker til andre sider uden for hjemmesiden eller andre hjemmesider, sker dette på egen risiko.
  7. Selvom Weber af og til overvåger og gennemgår diskussioner, chats, tilføjelser, overførsler, bulletinboards (elektroniske opslagstavler) og lignende på hjemmesiden, er Weber ikke forpligtet til at gøre dette og påtager sig heller ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt for indholdet af ovennævnte eller for fejl, injurier, æreskrænkelse, bagvaskelse, mangler, usandheder, uanstændigheder, pornografi, blasfemi, farer eller upræcisheder i oplysningerne på disse steder på hjemmesiden. Det er forbudt at tilføje eller overføre ulovligt, truende, æreskrænkende, injurierende, sjofelt, forargeligt, ophidsende, pornografisk eller blasfemisk materiale, eller andet materiale, der kan udgøre eller opmuntre til adfærd, der kan betragtes som kriminel, give anledning til privatretligt erstatningsansvar eller på anden måde overtræder loven. Weber vil samarbejde fuldt ud med enhver lovhåndhævende myndighed eller domstol, der beder Weber om eller pålægger Weber at oplyse om identiteten på en person, der har tilføjet sådanne informationer eller sådant materiale.
  8. Weber kan til enhver tid revidere disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne tekst. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor jævnligt besøge denne side for at orientere dig om de gældende vilkår og betingelser, som du er bundet af.


Weber-Stephen Nordic